array( 'Detaljnije' => 'Detaljnije', 'Prijava sažetaka'=>'Prijava sažetka', 'Prijava sažetaka'=>'Prijava sažetaka', 'Tema
predavanja'=>'Tema
predavanja', 'Autor'=>'Autor', 'Institucija'=>'Ustanova', 'Izlagac'=>'Izlagač', 'Adresa'=>'Adresa', 'Telefon'=>'Telefon', 'Abstract'=>'Sažetak', 'Metod izlaganja'=>'Metod izlaganja', 'Usmeno'=>'Usmeno', 'Poster prezentacija'=>'Poster prezentacija', 'Ostalo'=>'Ostalo', 'Vaša prijava nije poslata!'=>'Vaša prijava nije poslata!', 'GREŠKA:'=>'GREŠKA:', 'Vaš e-mail je uspešno poslat.'=>'Vaša prijava je uspešno poslata. Bićete obavešteni ukoliko Vaš rad bude prihvaćen. ', 'Vaša prijava nije poslata!'=>'Vaša prijava nije poslata! Molimo proverite unete podatke.', 'Povratak na formular'=>'Povratak na formular', 'Niste ispravno uneli ime autora'=>'Niste ispravno uneli ime autora.
', 'metod izlaganja'=>'Izaberite metod izlaganja.
', 'Unesite temu'=>'Unesite temu predavanja/prezentacije
', 'ime izlagaca'=>'Niste ispravno uneli ime izlagača.
', 'ime institucije'=>'Niste ispravno uneli ime ustanove.
', 'email not enter'=>'E-mail nije unet.
', 'E-mail adresa ne ispravna.
'=>'E-mail adresa ne ispravna.
', 'home.swf'=>'home.swf', 'images/home'=>'images/home', 'Naslovna'=>'Naslovna', 'Kontakt'=>'Kontakt', 'Mapa sajta'=>'Mapa sajta', 'Udruženja Patologa i Citologa Srbije'=>'Logo Udruženja patologa i citologa Srbije', 'Udruženje Patologa i Citologa Srbije'=>'Udruženje patologa i citologa Srbije', 'Kontakt'=>'Kontakt', 'Registracija hotela'=>'Registracija hotela', 'Glavne teme'=>'Glavne teme', 'Registracija'=>'Registracija', 'Kotizacija'=>'Kotizacija', 'Stručni odbori'=>'Stručni odbori', 'udruzenje_patologa.gif'=>'udruzenje_patologa.gif', 'teme.gif'=>'teme.gif', 'prijava_saz.gif'=>'prijava_saz.gif', 'odbori.gif'=>'odbori.gif', 'kotizacija.gif'=>'kotizacija.gif', 'registracija.gif'=>'registracija.gif', 'KONGRES.gif'=>'KONGRES.gif', 'hotel.gif'=>'hotel.gif', 'Patologija gastrointestinalnog trakta'=>'Patologija gastrointestinalnog trakta', 'Patologija ženskog genitalnog trakta'=>'Patologija ženskog genitalnog trakta', 'Citopatologija'=>'Citopatologija', 'Slajd seminari'=>'Slajd seminari', 'Satelitski simpozijumi'=>'Satelitski simpozijumi', 'Slobodne teme'=>'Slobodne teme', 'Glavne teme Kongresa'=>'Glavne teme Kongresa', 'pokrovitelji'=>'pokrovitelji Kongresa', 'Ministarstvo  zdravlja'=>'Ministarstvo  zdravlja Republike Srbije', 'Ministarstvo za nauku'=>'Ministarstvo nauke Republike Srbije', 'Ministarstvo za prosvetu'=>'Ministarstvo prosvete Republike Srbije ', 'Sekretarijat za zdravlje'=>'Pokrajinski Sekretarijat za zdravstvo Vojvodine', 'Sekretarijat za obrazovanje'=>'Pokrajinski Sekretarijat za obrazovanje Vojvodine', 'Društvo lekara Vojvodine'=>'Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva', 'welcome message'=>'

Cenjene koleginice i kolege,

Sa velikim zadovojstvom Vas pozivamo da učestvujete na XIII Kongresu patologa i citologa Srbije sa međunarodnim učešćem koji će se održati u Vršcu od 27.-30. maja 2009. godine.
Ugledni predavači iz zemlje i inostranstva će prezentovati svoje iskustvo iz savremenih dostignuća u patologiji i citologiji što će uz vaše aktivno sudelovanje u radu Kongresa omogućiti razmenu iskustva i doprineti korisnoj diskusiji.
Poziv dobrodošlice i poziv za aktivno učestvovanje u radu Kongresa, upućujemo i kolegama drugih specijalnosti koji u svom svakodnevnom radu sarađuju sa patolozima i citolozima.
Rad Kongresa će se odvijati kroz predavanja, simpozijume, seminare, usmena izlaganja i poster prezentacije.

Vršac je smešten u podnožju Vršačkih planina, sa kojih se spušta svež šumski vazduh i dah vinograda. Brojna stara zdanja raznovrsnih stilova, crkve i kulturne institucije čuvaju jednu od najbogatijih istorija među vojvođanskim gradovima.
Dolazite u grad koji će vas možda svojom patinom i slikovitošću podsetiti na neka protekla doba ali ćete zato u mnogim novim blokovima kuća i ulicama osetiti kako ovde buja život novog vremena.
Kad je tačno nastao grad, ne može se reći, ali prvi tragovi ljudskih naseobina potiču iz vremena pre 20.000 godina, iz doba mlađeg paleolita. Burna istorija, sukobi, ratovi i razni gospodari uticali su na gašenje i ponovno podizanje naseobina, sa različitom kulturnom i društvenom strukturom.

Naziv grada Vršac je  slovenskog porekla (Verch-vrh)  i prvi put  se spominje u pisanom dokumentu kao  izveštaj jednog kaluđera mađarskom kralju Beli IV iz 1439. godine Prvo bure vršačkog vina prodato je na dvoru kralja Ladislava još 1494 godine za 10,5 dukata.
Sa željom da organizujemo što uspešniji Kongres, očekujemo vaše aktivno učestvovanje.

Dobro došli u Vršac gde vas očekuje
U vinogradarevoj ruci
Pruženoj iz oblaka
Zlatan grozd... i .....

', 'uputstva za pisanje i slanje sažetaka'=>'uputstva za pisanje i slanje sažetaka', 'Potvrda o prihvatanju'=>'Potvrda o prihvatanju', 'Stampanje sazetaka'=>'Štampanje sažetaka', 'Izrada i izlaganje postera - uputstvo'=>'Izrada i izlaganje postera - uputstvo', 'prijava za ucesce na Kongresu'=>'prijava za učesće na Kongresu', 'Uputstvo autorima'=>'Uputstvo autorima', 'registracija članova'=>'registracija članova', 'registracija clanova'=>'Registracija članova', 'registracija clanova'=>'Registracija članova', 'Ukoliko želite da postanete član Udruženja Patologa i Citologa Srbije, popunite sledeći formular:'=>'Ukoliko želite da postanete član Udruženja patologa i citologa Srbije, popunite sledeći formular:', 'Registracija >>'=>'Registracija >>', 'Prijavite se za ucesce na Kongresu, popunite sledeci formular'=>'Prijavite se za učešće na Kongresu, popunite sledeći formular', 'Prijava'=>'Prijava', 'uputstvo1'=>'

Sažetak treba da sadrži kratak NASLOV, listu Autor(a),naziv Ustanove(a) i Tekst

NASLOV mora biti napisan velikim slovima.

Imena autora moraju biti napisana malim slovima, sa običnim proredom. Ime autora koji prezentuje rad uneti u polje "Izlagač"(ili podvući, ukoliko se šalje štampani primerak).

Naziv ustanove mora biti napisan malim slovima sa običnim proredom.

Tekst mora biti napisan malim slovima, sa običnim proredom i ne sme sadržati više od 300 reči.

Preporučeni font je "Times New Roman" sa veličinom slova 12.

Sažetak mora sadržati:
- Uvod
- Cilj rada
- Materijal i metode
- Rezultati
- Zaključak

', 'uputstvo2'=>'

Registrovani autori biće informisani o prihvatanju ili odbijanju sažetka i redosledu prezentacija.

Da bi se dobilo povratno obaveštenje neophodno je naznačiti taču adresu, broj telefona, faksa i e-mail adresu.

Naučni Odbor ima pravo da unese izvesne izmene u Sažetak ukoliko je to potrebno.

', 'uputstvo3'=>'

Prihvaćeni sažeci biće štampani u Suplementu časopisa Materia Medica.

Radovi će biti prezentirani usmeno ili u obliku postera.

Trajanje usmenih predavanja pozvanih predavača je 30 minuta. Predavanja u sesijama – slobodne teme 7 minuta.

', 'uputstvo4'=>'

Poster ne sme biti veći od 100 cm (visina) i 90 cm (širina).

Figure moraju biti vidljive iz daljine, grafikoni jasni uz korišćenje slova većih dimenzija.

Materijal za postavljanje postera biće obezbeđen u Sali za izlaganje postera.

Autori moraju biti prisutni pored postera u toku sesije u koju je poster raspoređen.

', 'mesto održavanja'=>'mesto održavanja', 'Hotel Villa Breg'=>'Hotel Villa Breg', 'vreme održavanja'=>'vreme održavanja', '27-30.maj 2009.'=>'27-30.maj 2009.', 'rganizacioni Odbor'=>'Organizacioni Odbor', 'Upoznajte tim koji je zadužen za organizaciju predstojećeg Kongresa.'=>'Upoznajte tim koji je zadužen za organizaciju predstojećeg Kongresa.' , 'pozvani predavači'=>'pozvani predavači', 'SAD'=>'SAD', 'Švedska'=>'Švedska', 'Kanada'=>'Kanada', 'Hrvatska'=>'Hrvatska', 'Češka'=>'Češka', 'Organizacioni Odbor'=>'Organizacioni Odbor', 'Učestvujte u radu Kongresa i pošaljite sažetak Vašeg predavanja'=>'Učestvujte u radu Kongresa i pošaljite sažetak Vašeg predavanja', 'prijava sažetaka'=>'prijava sažetaka', 'Congress Comittees'=>'Stručni odbori', 'Naucni odbor'=>'Naučni odbor', 'Pocasni odbor'=>'Počasni odbor', 'Organizacioni odbor'=>'Organizacioni odbor', 'Predsednik'=>'Predsednik', 'Podpredsednik'=>'Podpredsednik', 'Sekretari'=>'Sekretar', 'Članovi'=>'članovi', 'Kongresni sekreterijat'=>'Kongresni sekreterijat', 'Krajnji rok za slanje sažetaka'=>'Krajnji rok za slanje sažetaka', '15.februar 2009.'=>'15.februar 2009.', 'Name'=>'Ime i prezime', 'Pozicija'=>'Pozicija', 'Da'=>'Da', 'Ne'=>'Ne', 'Registracija kongres'=>'Registracija učesnika', 'Full list'=>'Kompletan spisak će biti postavljen u drugom obaveštenju.', 'Pozvani predavaci'=>'Pozvani predavači', 'pozvani predavači'=>'pozvani predavači', 'prijava sažetaka'=>'prijava sažetaka', 'Učestvujte u radu Kongresa i pošaljite sažetak Vašeg predavanja'=>'Učestvujte u radu Kongresa i pošaljite sažetak Vašeg predavanja', 'uputstva za pisanje i slanje sažetaka'=>'uputstva za pisanje i slanje sažetaka', 'Pismo dobrodošlice'=>'Pismo dobrodošlice', 'Predsednik Organizacionog odbora'=>'Predsednik Organizacionog odbora', 'XIII Kongres Udruženja Patologa i Citologa Srbije sa međunarodnim učešćem'=>'XIII Kongres Udruženja patologa i citologa Srbije sa međunarodnim učešćem', 'Unesite kategoriju ucesnika'=>'Unesite kategoriju učesnika
', 'Niste ispravno uneli ime ucesnika'=>'Niste ispravno uneli ime učesnika
', 'Niste izabrali vid ucesca'=>'Niste izabrali vid učešća
', 'Unesite ime ustanove'=>'Unesite ime ustanove
', 'Vaša prijava je uspešno poslata.'=>'Vaša prijava je uspešno poslata.', 'Pratnja'=>'Pratnja', 'Ucesnik'=>'Učesnik', 'Izaberite kategoriju'=>'Izaberite kategoriju', 'Učesnik - clan Udruzenja'=>'Učesnik - član Udruženja', 'Ostali ucesnici'=>'Ostali učesnici', 'Student - Specijalizant'=>'Student - Specijalizant', 'Osoba u pratnji'=>'Osoba u pratnji', 'Zelim da ucestvujem u radu Kongresa'=>'Želim da učestvujem u radu Kongresa', 'Izaberite vid ucesca'=>'Izaberite vid učešća', 'Sa radom'=>'Sa radom', 'Sa posterom'=>'Sa posterom', 'Kao pasivni ucesnik'=>'Kao pasivni učesnik', 'Prijava će biti moguća za vreme trajanja Kongresa'=>'Prijava će biti moguća za vreme trajanja Kongresa', 'Soba (francuski ležaj) po ceni od 8.700,00 dinara za jednu osobu u sobi.'=>'Soba (francuski ležaj) po ceni od 8.700,00 dinara za jednu osobu u sobi.', 'U cenu je uključeno noćenje sa doručkom, PDV, boravišna taksa, osiguranje i korišćenje SPA centra (spoljašnji i unutrašnji bazen, hidromasažne kade, finske saune, parno (tursko) kupatilo i fitnes centar.'=>'U cenu je uključeno noćenje sa doručkom, PDV, boravišna taksa, osiguranje i korišćenje SPA centra (spoljašnji i unutrašnji bazen, hidromasažne kade, finske saune, parno (tursko) kupatilo i fitnes centar.', 'Cena za dve osobe u sobi je 11.310,00 dinara.'=>'Cena za dve osobe u sobi je 11.310,00 dinara.', 'Soba (odvojeni ležajevi) po ceni od 11.3100,00 dinara za dve osobe u sobi.'=>'Soba (odvojeni ležajevi) po ceni od 11.3100,00 dinara za dve osobe u sobi.', 'U cenu je uključeno noćenje sa doručkom, PDV, boravišna taksa, osiguranje i korišćenje SPA centra (spoljašnji i unutrašnji bazen, hidromasažne kade, finske saune, parno (tursko) kupatilo i fitnes centar.'=>'U cenu je uključeno noćenje sa doručkom, PDV, boravišna taksa, osiguranje i korišćenje SPA centra (spoljašnji i unutrašnji bazen, hidromasažne kade, finske saune, parno (tursko) kupatilo i fitnes centar.', 'SPA Centar mogu koristiti i Vaši gosti koji ne noće u hotelu i u tom slučaju je Dnevna karta 900,00 dinara.'=>'SPA Centar mogu koristiti i Vaši gosti koji ne noće u hotelu i u tom slučaju je Dnevna karta 900,00 dinara.', '(ručak, večera)(topla i hladna kuhinja)'=>'(ručak, večera)(topla i hladna kuhinja)', 'buffet: 1.305,00 po obroku po osobi. Piće se naplaćuje po utrošku.'=>'buffet: 1.305,00 po obroku po osobi. Piće se naplaćuje po utrošku.', 'Udaljenost od Ville oko 5 minuta vožnje kolima ili 15 minuta peške.
Napomena: Dobro razvijena TAXI služba.'=>'Udaljenost od Ville oko 5 minuta vožnje kolima ili 15 minuta peške.
Napomena: Dobro razvijena TAXI služba.', 'Soba (odvojeni ležajevi) po ceni od 3851.03 dinara za dve osobe u sobi.'=>'Soba (odvojeni ležajevi) po ceni od 3851.03 dinara za dve osobe u sobi.', 'Soba (francuski ležaj) po ceni od 2.505.93 dinara za jednu osobu u sobi.'=>'Soba (francuski ležaj) po ceni od 2.505.93 dinara za jednu osobu u sobi.', 'Upravnik'=>'Upravnik', 'Kotizacija se plaća u eurima ili dinarskoj protivvrednosti po kursu Narodne banke na dan plaćanja.'=>'Kotizacija se plaća u eurima ili dinarskoj protivvrednosti po kursu Narodne banke na dan plaćanja.', 'do 31. marta'=>'do 31. marta', 'posle 31.marta'=>'posle 31.marta
i na Kongresu', 'Učesnici – članovi UPS'=>'Učesnici – članovi UPS', 'Studenti, specijalizanti'=>'Studenti, specijalizanti', 'Osobe u pratnji'=>'Osobe u pratnji', 'Penzioneri'=>'Penzioneri', 'Besplatno'=>'Besplatno', 'Dnevna'=>'Dnevna', 'payment2'=>'Kotizacija uključuje učestvovanje u stručnom programu, koktel dobrodošlice, svečanu večeru, primerak časopisa Materia Medica i Kongresnu torbu sa sertifikatom i pratećim promotivnim materijalom, društeni program „Dunavska bajka“ ili „ Put vina“.', 'payment'=>'Članarina se može uplatiti na račun Udruženja Patologa i citologa Srbije br. 265-1010310000060-28 Raiffeisen BANK u visini od 1500 dinara ili prilikom registracije na kongresu.', 'Napomena'=>'Napomena', 'Pošalji'=>'Pošalji', 'Rezervacija hotelskih soba se obavlja direkto preko kongresnog servisa'=>'Rezervacija hotelskih soba se obavlja direkto preko Kongresnog servisa na adresi: ', 'Stručni sastanak'=>'Stručni sastanak', 'Stručni sastanak laboratorijskih tehničara patohistološkog usmerenja'=>'Stručni sastanak laboratorijskih tehničara patohistološkog usmerenja', 'Slovenija'=>'Slovenija', 'Rezervacija hotela'=>'Rezervacija hotela', 'Institut za plućne bolesti Vojvodine'=>'Institut za plućne bolesti Vojvodine', 'Centar za patologiju'=>'Centar za patologiju', 'Rezervacija hotelskih soba se obavlja preko Kongersnog servisa'=>'Rezervacija hotelskih soba se obavlja preko Kongersnog servisa.', 'Jednokrevetna soba'=>'Jednokrevetna soba', 'Dvokrevetna soba'=>'Dvokrevetna soba', 'Faks'=>'Faks', 'U cenu je uračunato noćenje sa doručkom i gradske takse.'=>'U cenu je uračunato noćenje sa doručkom i gradske takse.', 'Rok za rezervaciju - 1.maj 2009'=>'Rok za rezervaciju - 1.maj 2009.', 'Rezervacija'=>'Rezervacija hotela', 'Popunite prilozeni formular. O detaljima rezervacije cete biti obavesteni naknadno putem e-maila i telefonom.'=>'Popunite priloženi formular. O detaljima rezervacije ćete biti obavešteni naknadno putem e-maila i telefonom.', 'Ime i prezime'=>'Ime i prezime', 'Datum registracije'=>'Datum registracije učešća na Kongresu', 'Mesto stanovanja'=>'Mesto stanovanja', 'Željeni tip sobe'=>'Željeni tip sobe', 'Dodatne napomene'=>'Dodatne napomene', 'Navedene cene važe samo za registrovane učesnike Kongresa'=>'Navedene cene važe samo za registrovane učesnike Kongresa', 'Naslov poruke'=>'Naslov poruke', 'Unesite kod'=>'Unesite kod', 'Tekst poruke'=>'Tekst poruke', ), '2' => array( 'Detaljnije' => 'Details', 'Navedene cene važe samo za registrovane učesnike Kongresa'=>'Quoted prices are for Congress registered participants only', 'Dodatne napomene'=>'Comment', 'Željeni tip sobe'=>'Desirable room type', 'Mesto stanovanja'=>'City', 'Datum registracije'=>'Congress registration date', 'Ime i prezime'=>'Name', 'Popunite prilozeni formular. O detaljima rezervacije cete biti obavesteni naknadno putem e-maila i telefonom.'=>'Fill the form. You will receive reservation details by e-mail and telephone.', 'registracija clanova'=>'Members registration', 'Prijava sažetaka'=>'Abstract submission', 'Prijava sažetaka'=>'Submit resume', 'Prijava sažetaka'=>'Submit resume', 'Tema
predavanja'=>'Topic', 'Rezervacija'=>'Hotel Reservation', 'Rok za rezervaciju - 1.maj 2009'=>'Deadline for cancellation – May 1th, 2009.', 'Autor'=>'Author', 'Jednokrevetna soba'=>'Single room', 'U cenu je uračunato noćenje sa doručkom i gradske takse.'=>'The above rates include overnight with breakfast and the city tax per person per night.', 'Faks'=>'Fax', 'Dvokrevetna soba'=>'Double room
(Per room)', 'Institucija'=>'Institution', 'Izlagac'=>'Presentor', 'Adresa'=>'Address', 'Telefon'=>'Phone', 'Abstract'=>'Abstract', 'Metod izlaganja'=>'Presenting mode', 'Usmeno'=>'Oral', 'Poster prezentacija'=>'Poster', 'Ostalo'=>'Other', 'GREŠKA:'=>'ERROR:', 'Vaš e-mail je uspešno poslat.'=>'Your submission is successful. You will receive further informations. if your resume have been accepted. ', 'Vaša prijava nije poslata!'=>'Your submission is unsuccessful! Please, check your inputs.', 'Povratak na formular'=>'Back to submission form', 'Niste ispravno uneli ime autora'=>'Check your author input.
', 'metod izlaganja'=>'Choose presentation mode.
', 'Unesite temu'=>'Enter the topic
', 'ime izlagaca'=>'Enter presentator
', 'ime institucije'=>'Enter institution name.
', 'email not enter'=>'Enter e-mail.
', 'E-mail adresa ne ispravna.
'=>'E-mail is not corect.
', 'home.swf'=>'homeEn.swf', 'images/home'=>'images/homeEn', 'Naslovna'=>'Home', 'Kontakt'=>'Kontakt', 'Mapa sajta'=>'Sitemap', 'Udruženja Patologa i Citologa Srbije'=>'Serbian Association Of Pathology And Cytology Logo', 'Udruženje Patologa i Citologa Srbije'=>'Serbian Association Of Pathology And Cytology', 'Kontakt'=>'Contact', 'Registracija hotela'=>'Hotel reservation', 'Glavne teme'=>'Main topics', 'Registracija'=>'Registration', 'Kotizacija'=>'Payment', 'Stručni odbori'=>'Committee\'s', 'udruzenje_patologa.gif'=>'en/udruzenje_patologa.gif', 'teme.gif'=>'en/teme.gif', 'prijava_saz.gif'=>'en/rezime.gif', 'odbori.gif'=>'en/odbori.gif', 'kotizacija.gif'=>'en/kotizacija.gif', 'registracija.gif'=>'en/registracija.gif', 'KONGRES.gif'=>'en/kongres.gif', 'hotel.gif'=>'en/hotel.gif', 'Patologija gastrointestinalnog trakta'=>'Pathology of the gastrointestinal tract', 'Patologija ženskog genitalnog trakta'=>'Pathology of the female genital tract', 'Citopatologija'=>'Citopathology', 'Slajd seminari'=>'Slide seminars', 'Satelitski simpozijumi'=>'Satellite symposia', 'Slobodne teme'=>'Free topics', 'Glavne
teme Kongresa'=>'Congress
Main Topics', 'pokrovitelji'=>'Under the auspice of the Congress', 'Ministarstvo  zdravlja'=>'Ministry for Health, Republic of Serbia', 'Ministarstvo za nauku'=>'Ministry for Science, Republic of Serbia', 'Ministarstvo za prosvetu'=>' Ministry for Education, Republic of Serbia', 'Sekretarijat za zdravlje'=>'Secretary for Health, Vojvodina', 'Sekretarijat za obrazovanje'=>' Secretary for Education of Vojvodina ', 'Društvo lekara Vojvodine'=>'Society of physicians of Vojvodina of the Medical Society of Serbia ', 'welcome message'=>'

Dear Coleagues,

I have a great pleasure of inviting you to participate in the 13th Congress of the Serbian Association of Pathology and Cytology with International Participation, to be held in Vrsac, May 27-30, 2009.
Eminent experts from the country and abroad will present their achievements and experience in the field of pathology and cytology, and with your active participation, it will enable fruitful discussions and exchange of knowledge and experience.
The colleagues specialized in other fields of medicine, who closely cooperate with pathologists and cytologists in their every-day medical practice, are also invited and welcome to participate in the Congress.The Congress activities will include lectures, symposia, seminars, oral and poster presentations.

The lovely town of Vrsac is overlooked by the Vrsac mountains, providing it with fresh air and the sweet scent of vineyards. Numerous old buildings diverse in architecture, churches and cultural institutions witness one of the richest historical background of Vrsac among the towns of Vojvodina.
You are coming to the town which may at one instant return you to the past, but a single glance at modern building blocks and streets will in a second assure you Vrsac is also a prosperous, fast-developing modern town.
It cannot be precisely said when the town was founded, but the first traces of a human settlement at this site go back to the late paleolithic period, about 20,000 years ago. Throughout the turbulent history with many wars and clashes bringing different invaders, the settlements were destroyed and restored again, having diverse cultural and social structures.

The name of the town is Slavonic in origin (Verch meaning the peak), and it was for the first time mentioned in a report by a monk submitted to the Hungarian King Bella IV in 1439. The first barrel of the Vrsac wine was sold at the Palace of King Ladioslav as early as in 1494, at the price of 10.5 ducats.
With your active participation, we hope to organize the most successful Congress.

Welcome to Vrsac where you will be warmly greeted by
A warm winegrower\'s hand
Stretching out to from the clouds,
Holding a gold bunch of grapes.. and...

', 'uputstva za pisanje i slanje sažetaka'=>'instructions for abstract submission', 'Potvrda o prihvatanju'=>'Notification of Acceptance', 'Stampanje sazetaka'=>'Publication of Abstracts', 'Izrada i izlaganje postera - uputstvo'=>'Instructions For Poster Presentations', 'prijava za ucesce na Kongresu'=>'Congress registration form', 'Uputstvo autorima'=>'Instructions for authors', 'registracija članova'=>'members registration', 'Ukoliko želite da postanete član Udruženja Patologa i Citologa Srbije, popunite sledeći formular:'=>'Serbian Association Of Pathology And Cytology membership registration
', 'Registracija >>'=>'Registration form >>', 'Prijavite se za ucesce na Kongresu, popunite sledeci formular'=>'Congress 2009 registration form', 'Prijava'=>'Register', 'uputstvo1'=>'

Abstracts should contain short TITLE, a list of Author(s), the Institution(s) and Text.

The TITLE should be written in capital letters.

The Author(s) should be single spaced typed in lower case. Input name of the Presenting Author in presentor box in submission form or Underline the Presenting Author (print version).

The Institution(s) should be single spaced typed in lower case.

The Text should be single spaced typed in lower case and no more than 300 words.

The recommended font is "Times New Roman" and font size 12.

Abstract content should include:
- Introduction
- Purpose of the study
- Material and methods
- Results
- Conclusion

', 'uputstvo2'=>'

The registrant authors will be informed of their abstract acceptance (or rejection) and scheduled date of presentation.

For this notification, the correct mailing address including telephone number, fax number and e-mail address is essential.

The Scientific Committee reserve the right to make changes as seems appropriate.

', 'uputstvo3'=>'

Accepted abstracts will be published in the Supplement of the Journal Materia Medica.

The submitted papers will be presented orally or as posters.

Oral presentations bythe invited speakers should take the maximum of 30 minutes, and the lectures in sessions - free topics no more than 7 minutes.

', 'uputstvo4'=>'

Poster size should be 100 (height) cm x 90 (width) cm.

Poster figures should be designated to be viewed from a distance and the authors should use clear, visible graphics and large text fonts.

. Material for mounting posters will be provided in the poster area.

Authors are requested to be present by their posters during the poster session for which their poster has been scheduled.

', 'mesto održavanja'=>'Congress location', 'Hotel Villa Breg'=>'Hotel Villa Breg', 'vreme održavanja'=>'Congress date', '27-30.maj 2009.'=>'May 27-30th 2009.', 'organizacioni Odbor'=>'Organizing Committee', 'pozvani predavači'=>'Invited speakers', 'SAD'=>'USA', 'Švedska'=>'Sweden', 'Kanada'=>'Canada', 'Hrvatska'=>'Croatia', 'Češka'=>'Czech Republic', 'Upoznajte tim koji je zadužen za organizaciju predstojećeg Kongresa.'=>'Congress organizing team', 'Organizacioni Odbor'=>'Organizing Committee', 'Učestvujte u radu Kongresa i pošaljite sažetak Vašeg predavanja'=>'Send your abstracts', 'prijava sažetaka'=>'abstracts submission', 'Congress Comittees'=>'Congress Committee\'s', 'Naucni odbor'=>'Scientific Committee', 'Pocasni odbor'=>'Honorary Committee', 'Organizacioni odbor'=>'Organizing Committee', 'Predsednik'=>'President', 'Podpredsednik'=>'Vice President', 'Sekretari'=>'Secretary', 'Članovi'=>'Members', 'Kongresni sekreterijat'=>'Congress Secretariat', 'Krajnji rok za slanje sažetaka'=>'Deadline for abstract submission', '15.februar 2009.'=>'Februar 15th 2009.', 'Name'=>'Name', 'Pozicija'=>'Title', 'Da'=>'Yes', 'Ne'=>'No', 'Registracija kongres'=>'Participants registration', 'Full list'=>'The full list will be presented in Second Announcement', 'Pozvani predavaci'=>'Invited Speakers', 'uputstva za pisanje i slanje sažetaka'=>'instructions for abstract submission', 'Prijava sažetaka'=>'Abstract submission', 'Upoznajte tim koji je zadužen za organizaciju predstojećeg Kongresa.'=>'Organizing Committee Team', 'Pismo dobrodošlice'=>'Welcome letter', 'Predsednik Organizacionog odbora'=>'President of the Organizing Committee', 'XIII Kongres Udruženja Patologa i Citologa Srbije sa međunarodnim učešćem'=>'13th Congress of the Serbian Association Of Pathology And Cytology With International Participation', 'Unesite kategoriju ucesnika'=>'Choose the Participant Category
', 'Niste ispravno uneli ime ucesnika'=>'Participant Name is not corect
', 'Niste izabrali vid ucesca'=>'Choose the Type of Participation
', 'Unesite ime ustanove'=>'Enter Institution Name
', 'Vaša prijava je uspešno poslata.'=>'Vaša prijava je uspešno poslata.', 'Pratnja'=>'Accompanying person', 'Ucesnik'=>'Participant', 'Izaberite kategoriju'=>'Choose category', 'Ostali ucesnici'=>'Others participans', 'Student - Specijalizant'=>'Student - Resident', 'Osoba u pratnji'=>'Accompanying Persons', 'Zelim da ucestvujem u radu Kongresa'=>'I wish to participate in the Congress', 'Izaberite vid ucesca'=>'Choose type of participation', 'Sa radom'=>'With a paper', 'Sa posterom'=>'With a poster', 'Kao pasivni ucesnik'=>'As a passive participant', 'Prijava će biti moguća za vreme trajanja Kongresa'=>'On-site registration will be possible during the Congress', 'Soba (francuski ležaj) po ceni od 8.700,00 dinara za jednu osobu u sobi.'=>'A bedroom (with a French bed) at the price of 8,700.00 dinars for a single occupancy.', 'U cenu je uključeno noćenje sa doručkom, PDV, boravišna taksa, osiguranje i korišćenje SPA centra (spoljašnji i unutrašnji bazen, hidromasažne kade, finske saune, parno (tursko) kupatilo i fitnes centar.'=>'The price includes sleeping and breakfast, taxes, the residence tax, insurance. SPA center facilities (open and closed swimming-pools, hydro massage baths, Finn sauna, steam (Turkish) bath and fitness centre).', 'Cena za dve osobe u sobi je 11.310,00 dinara.'=>'The price for double occupancy is 11,310.00 dinars.', 'Soba (odvojeni ležajevi) po ceni od 11.3100,00 dinara za dve osobe u sobi.'=>'A double bedroom (two separate beds) at the price of 11.310.00 dinars for double occupancy.', 'U cenu je uključeno noćenje sa doručkom, PDV, boravišna taksa, osiguranje i korišćenje SPA centra (spoljašnji i unutrašnji bazen, hidromasažne kade, finske saune, parno (tursko) kupatilo i fitnes centar.'=>'The price includes sleeping and breakfast, taxes, the residence tax, insurance. SPA center facilities (open and closed swimming-pools, hydro massage baths, Finno sauna, steam (Turkish) bath and fitness centre).', 'SPA Centar mogu koristiti i Vaši gosti koji ne noće u hotelu i u tom slučaju je Dnevna karta 900,00 dinara.'=>'Your guests who do not stay in the hotel may use the facilities of the SPA Centre buying a daily ticket at the price of 900,00 dinars.', '(ručak, večera)(topla i hladna kuhinja)'=>'Meals (lunch and dinner)', 'buffet: 1.305,00 po obroku po osobi. Piće se naplaćuje po utrošku.'=>'buffet: 1.,305.00 dinars per meal for a single person. Only consumed beverages are paid.', 'Napomena: Dobro razvijena TAXI služba.'=>'Located at about 5-minute drive or 15-minute walk distance from the Villa.', 'Soba (odvojeni ležajevi) po ceni od 3851.03 dinara za dve osobe u sobi.'=>'Double bedrooms (separated beds) at the price of 3,851.03 dinars for double occupancy.', 'Soba (francuski ležaj) po ceni od 2.505.93 dinara za jednu osobu u sobi.'=>'A bedroom (with a French bed) at the price of 2,505.93 dinars for single occupancy.', 'Upravnik'=>'Chief', 'Kotizacija se plaća u eurima ili dinarskoj protivvrednosti po kursu Narodne banke na dan plaćanja.'=>'The registration fee is to be paid in Euros or in dinar equivalent at the exchange rate of the Euro on the day of payment.', 'do 31. marta'=>'Up to March 31, 2009', 'posle 31.marta'=>'After March 31st and on-site payment', 'Učesnici – članovi UPS'=>'Members of the SAPC', 'Studenti, specijalizanti'=>'Students, residents', 'Osobe u pratnji'=>'Accompanying persons', 'Penzioneri'=>'Pensioners', 'Učesnik - clan Udruzenja'=>'Member of the SAPC', 'Dnevna'=>'Daily', 'Besplatno'=>'Free', 'payment2'=>'The registration fee includes access to the Scientific Programme Sessions, Welcome Ceremony and Reception, Gala Dinner, a copy of the journal Materia Medica and a congress bag with a certificate and promo material,Social Program „Danube Failytale“ or „Enter the magic wine world“', 'payment'=>'The membership fee of 1,500 dinars can be paid to the bank account of the Serbian Association of Pathology and Cytology No. 265-1010310000060-28 Raiffeisen BANK,, or at the on-site registration desk.', ''=>'The registration fee is to be paid in Euros or in dinar equivalent at the exchange rate of the Euro on the day of payment', 'Napomena'=>'Note', 'Pošalji'=>'Send', 'registracija clanova'=>'Members registration', 'Rezervacija hotelskih soba se obavlja direkto preko kongresnog servisa'=>'All acommodation reservations can be done through Congress service on adress: ', 'Stručni sastanak'=>'Educational Meeting', 'Stručni sastanak laboratorijskih tehničara patohistološkog usmerenja'=>'Educational Meeting of Pathology Laboratory Techicians', 'Slovenija'=>'Slovenia', 'Rezervacija hotela'=>'Hotel Reservation', 'Institut za plućne bolesti Vojvodine'=>'The Institute For Pulmonary Diseases of Vojvodina', 'Centar za patologiju'=>'Pathology Center', 'Rezervacija hotelskih soba se obavlja preko Kongersnog servisa'=>'All acommodation reservations can be done through Congress service.', 'Naslov poruke'=>'Subject', 'Unesite kod'=>'Enter code', 'Tekst poruke'=>'Message text', ) ); function msg($string) { if (isset($this->messages[$this->lang][$string])) { return $this->messages[$this->lang][$string]; } else { //trigger_error("SESIJAAAAAA"); echo 'GRESKA'; } } function Session() { session_start(); //default stavljamo na SRPSKI if(!isset($_SESSION['LANG']) || $_SESSION['LANG'] == '') { $this->toEnglish(); $this->lang = $_SESSION['LANG']; } else { $this->lang = $_SESSION['LANG']; } //Setujemo jezik u zavisnosti od GET var $this->setLanguage(); //Generisemo link $this->setLink(); } function toEnglish() { $_SESSION['LANG'] = '1'; $this->lang = $_SESSION['LANG']; } function toSerbian() { $_SESSION['LANG'] = '2'; $this->lang = $_SESSION['LANG']; } // uzima sve iz GET-a i pravi isti takav upit i dodaje lang tako setuje jezik function setLink() { foreach ($_GET as $key => $value) { if($key != 'lang') { $this->link .= $key ."=" . $value . "&"; } } } function countryFlag() { switch ($_SESSION['LANG']) { case 1: return 'English version English version '; case 2: return 'Srpska verzija Srpska verzija'; default: return ' English version Engleska version'; } return ' English version Engleska version'; } function getSessionAttribute($attribute = 'LANG') { return $_SESSION['LANG']; } function setLanguage() { if(isset($_GET['lang']) && $_GET['lang']!='') { switch ($_GET['lang']) { case 'sr': $this->toEnglish(); break; case 'en': $this->toSerbian(); break; default: $this->toEnglish(); break; } } } function setSessionVar($var_name = 'keywords', $var_value = '') { $_SESSION[$var_name] = $var_value; } } ?>